Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa
www.metro-properties.pl

PR

Zazwyczaj managerowie przypominają sobie o „Public Relations” dopiero wtedy gdy mleko już się rozlało a powstały problem zagraża funkcjonowaniu firmy. Budowanie wizerunku to trudna sztuka, wymaga czasu i doświadczenia. Nie można osiągnąć celu zrównoważonego wzrostu wartości zarządzanych przez nas nieruchomości bez pielęgnowania stałych i silnych relacji z partnerami biznesowymi, mediami, urzędami i przedstawicielami władzy”.

Nieodłącznym aspektem funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa z branży zarzadzania nieruchomościami komercyjnymi jest przewidywanie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz  prowadzenie przemyślanej, uczciwej, szczerej i transparentnej komunikacji opartej na dialogu- czyli nie tylko na komunikowaniu ale również na słuchaniu, analizowaniu i wyciąganiu odpowiednich wniosków.


Zapewniamy stałe i wielowymiarowe wsparcie z zakresu:

Z sukcesem tworzymy wizerunek zarządzanych obiektów czerpiąc ze wsparcia jakie zapewnia nam koncern Metro Group- europejski lider rozwiązań z zakresu zarzadzania nieruchomościami komercyjnymi zarządzający przeszło 840 obiektami w ponad 30 krajach.