Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa
www.metro-properties.pl

Property management

„Menedżerowie Metro Properties zarządzający Centrami Handlowymi to profesjonaliści  posiadający rozległa wiedzę i doświadczenie w handlu detalicznym i branży nieruchomości komercyjnych” Paweł Kurcz  Dyrektor Dywizji ds. Zarządzania Centrami Handlowymi.

Menedżerowie Metro Properties rozumieją, że sukces przedsięwzięcia zależy od ich pracy. Zaangażowanie, entuzjazm i motywacja sprzyja kształtowaniu pozytywnej atmosfery i dobrych relacji z najemcami. Dzięki temu wdrażanie nowych rozwiązań i strategii jest wiele prostsze i skuteczniejsze, ponieważ następuje przy współpracy i aprobacie ze strony Najemców. Nasi Najemcy otrzymują od nas pełne wsparcie a lokalny zespół zarządców jest zawsze do ich dyspozycji.

Zadaniem managerów pracujących w zarządzanych przez nas Centrach Handlowych jest nie tylko planowanie i pilnowanie budżetów oraz zapewnienie płynności w bieżącej działalności, ale też tworzenie i wzmacnianie więzów z lokalnymi społecznościami poprzez wspieranie stowarzyszeń, izb handlowych czy również budowanie odpowiednich relacji z miejscowymi władzami i reprezentującymi ich służbami.

W naszej pracy kładziemy szczególny nacisk na nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem zarządzanego obiektu: jego administrowaniem, utrzymaniem czystości, estetyki i zapewnieniem bezpieczeństwa. To są kluczowe czynniki, na które zwracają uwagę nasi partnerzy biznesowi i odwiedzający nas klienci.