Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa
www.metro-properties.pl

Zarządzanie środowiskiem i infrastrukturą techniczną

Podejmowane przez nas działania w gospodarce odpadami pozytywnie wpływają na optymalizację kosztów i wizerunek klienta jako firmy przyjaznej środowisku. Korzystając z doświadczonych i kompetentnych ludzi proponujemy kompleksowy wachlarz usług z zakresu zarządzania środowiskiem oparty na transparentnym procesie rozliczeń.


Od momentu rozpoczęcia projektu służymy jako stałe źródło wsparcia- łączymy strategiczną wizję z doświadczonym wsparciem operacyjnym. W naszej pracy uwzględniamy specyfikę lokalizacji w celu długookresowej redukcji kosztów. Zawsze proponujemy indywidualne rozwiązania w oparciu o potrzeby Klienta.


Nasze usługi to:

- sprzątania (wewnętrznego i terenów zewnętrznych),

- mycia elewacji,

- akcji zima (w tym usuwania śniegu z dachów),

- pielęgnacji zieleni zewnętrznej i wewnętrznej,

- usług DDD,

- niszczenia dokumentów,

- serwisu (dostawy i wymiany) mat wejściowych,

- czyszczenia rowów melioracyjnych,

- analiz fizyko-chemicznych ścieków przemysłowych i (Urzędy Miejskie) deszczowych,

- monitoringu wód podziemnych,

-uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych dla ścieków przemysłowych i deszczowych;

- dzierżawy i serwisu urządzeń/kontenerów,

- sortowania surowców wtórnych,

- wywozu i zagospodarowania odpadów,