Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa
www.metro-properties.pl

Compilance

Compliance to działanie w zgodności z przepisami prawa, wytycznymi firmy, ogólnie przyjętymi standardami i najlepszymi praktykami biznesowymi.

Metro Properties jako firma działająca w ramach koncernu Metro Group zobowiązuje się do przestrzegania ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących zgodności i w swoich działaniach kieruje się odpowiedzialnym i transparentnym  zachowaniem w codziennym życiu biznesowym.

Ujednolicony program compliance ma na celu zapewnienie, że wszyscy pracownicy Metro Properties zachowują się zgodnie z przepisami prawa i w swojej pracy kierują się zasadami prowadzenia działalności opracowanymi dla całego koncernu.


Specjalnie dla Metro Properties wdrożono wewnętrzne wytyczne zgodne ze specyfiką rynku nieruchomości komercyjnych, dokładnie regulujące wewnętrzne procesy oraz zakres i standard współpracy z partnerami biznesowymi. Obejmują one:

Anonimowy system raportowania łamania zasad compliance przeznaczony dla pracowników, klientów i partnerów biznesowych.