Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa
www.metro-properties.pl

Filozofia

Naszą misją jest nowatorskie i odpowiedzialne podejście do projektów zorientowane na lokalne uwarunkowania i poszukiwanie nieschematycznych, całościowych i strategicznych rozwiązań skutkujących zrównoważonym wzrostem wartości zarządzanych przez nas nieruchomości.

Jako spółka należąca do koncernu Metro Group znamy potrzeby i wyzwania firm operujących na rynku handlu detalicznego i szeroko pojętego rynku nieruchomości komercyjnych. Korzystając z indywidualnie dostosowanych i innowacyjnych koncepcji łączymy istotę tej działalności z posiadaną przez nas wiedzą na temat nieruchomości.

W Metro Properties zwracamy szczególną uwagę na cały cykl życia nieruchomości. W ten sposób zapewniamy optymalne wykorzystanie inwestowanego przez naszych partnerów kapitału. To właśnie dzięki tej strategii z powodzeniem realizujemy cel zrównoważonego wzrostu wartości zarządzanych przez nas nieruchomości. 

 
Wizja strategiczna i znajomość szczegółów każdej lokalizacji jest kluczem do zarządzania aktywami naszego portfolio.

„Stały zespół specjalistów, bieżąca aktualizacja danych o zarządzanych przez nas nieruchomościach i partnerach oraz trendach rynkowych wsparte dwudziestoletnim doświadczeniem w branży jest naszą największa siłą.”- Renata Kinde Czyż- Prezes Zarządu Metro Properties.