Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa
www.metro-properties.pl

Zarząd Metro Properties

Prezes Zarządu/Dyrektor Generalna

Renata Kinde-Czyż od 18 lat związana jest z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Pracę w koncernie rozpoczęła w 1997 roku na stanowisku dyrektor regionalnej, a następnie dyrektor do spraw zarządzania centrami handlowymi. W 2005 roku została powołana na stanowisko członka zarządu. Od marca 2012 roku pełni funkcję prezesa zarządu Metro Properties w Polsce. Firma oferuje pełny wachlarz usług zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. W Polsce Metro Properties zarządza m. in. 9 centrami handlowymi sieci M1 oraz 4 parkami handlowymi.

Renata Kinde-Czyż jest absolwentką uniwersytetów w Gdańsku oraz Oslo, w Norwegii w zakresie nauk humanistycznych. Biegle porozumiewa się w języku norweskim i angielskim, zna też duński i niemiecki. Posiada tytuł Master of Business Administration, jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Jako członkini zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych a zarazem jedna z jej założycielek ma znaczący udział w kształtowaniu polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Aktywnie promuje nowoczesne, międzynarodowe standardy zarządzania – zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i standaryzacji procesów zarządzania centrami handlowymi. Za jej inicjatywą portfolio obiektów zarządzanych przez METRO PROPERTIES w Polsce poddane zostało certyfikacji BREEAM In-Use, uzyskując rekordowe wyniki na skalę międzynarodową. 13 obiektów otrzymało ocenę „doskonały” w zakresie „Building Management” oraz „bardzo dobry” za „Asset Rating”. W 2015 roku  centra handlowe M1 zostały po raz drugi w swojej historii uhonorowane certyfikatem Superbrands - Created in Poland. W tym samym roku marka M1 otrzymała następujące nagrody: Laur Klient „Top Marka”, Marka Wysokiej Reputacji „Premium Brand” oraz Book of Lists „Spotlight Award Business Innovation”. Procesy inwestycyjne przeprowadzone pod jej ścisłym nadzorem zwiększyły wartość zarządzanych centrów handlowych o ponad 60 milionów euro.

Renata Kinde-Czyż uczestniczy w licznych wydarzeniach branżowych, konferencjach i panelach dyskusyjnych dzieląc się know-how oraz przedstawiając i proponując rozwiązania biznesowe wynikające z wieloletniej praktyki zawodowej
w międzynarodowym środowisku.

Prywatnie pasjonuje się narciarstwem, pływaniem oraz literaturą fantastyczno-naukową. Jest mężatką, ma dwójkę dzieci.

 

Członek Zarządu

Piotr Skoneczny od roku 1998 pełnił funkcję managera działu rozliczania kosztów pośrednich, a następnie dyrektora departamentu asset management.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł Master of Business Administration, jest również licencjonowanym zarządcą nieruchomości.