Zarząd METRO PROPERTIES Polska

Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny

Renata Kinde-Czyż jest absolwentką uniwersytetów w Gdańsku oraz Oslo, od ponad dwudziestu lat związana jest z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Posiada tytuł Master of Business Administration i jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Pracę w koncernie METRO rozpoczęła w 1997 roku na stanowisku Dyrektora Centrum, następnie objęła stanowisko Dyrektora do spraw Zarządzania Centrami Handlowymi.

W 2005 roku została powołana na stanowisko Członka Zarządu. Od marca 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu METRO PROPERTIES Polska.

Jako Członek Zarządu, a zarazem jedna z założycielek Polskiej Rady Centrów Handlowych, ma znaczący udział w kształtowaniu polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Aktywnie promuje nowoczesne, międzynarodowe standardy zarządzania – zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i standaryzacji procesów zarządzania Centrami Handlowymi.

Prywatnie pasjonuje się narciarstwem, pływaniem oraz literaturą fantastyczno-naukową. Jest mężatką, ma dwójkę dzieci.

„jutro jest dzisiaj”- nieustannie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań.”

Członek Zarządu

Piotr Skoneczny od roku 1998 pełnił funkcję managera Działu Rozliczania Kosztów Pośrednich, a następnie objął stanowisko Dyrektora Departamentu Asset Management. W branży nieruchomości komercyjnych obecny jest od ponad dwudziestu lat. Zanim związał się z METRO PROPERTIES Polska pracował dla Amoco Poland Petroleum Products, gdzie odpowiadał za planowanie sieci stacji paliw w Polsce.

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł Master of Business Administration tejże uczelni, jest również licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Odpowiadał za wiele zakończonych sukcesem projektów, takich jak rozwój sieci stacji paliwowych, projekty rozwojowe w Centrach Handlowych M1, czy Active Distribution Centers dla Makro. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.

Zawsze staramy się w inteligentny sposób poprawiać naszą efektywność biznesową