Narzędzia

Śmiało patrzymy w przyszłość. Razem z partnerami zewnętrznymi stworzyliśmy narzędzia wspomagające pracę Centrum Handlowego a dla właścicieli przygotowaliśmy aplikację raportującą wszystkie kluczowe dane ich obiektów.

iMall to nowoczesna platforma komunikacji on-line łącząca Najemców z Zarządcą obiektu za pośrednictwem intuicyjnie zaprojektowanej aplikacji mobilnej. Jej główną zaletą jest nieograniczony dostęp do ważnych informacji i danych, przyśpieszenie procesów decyzyjnych, optymalizacja współpracy między firmami oraz dostawcami usług zaangażowanymi w życie obiektu handlowego oraz realna oszczędność czasu.

Dzięki aplikacji iMall mogę zdalnie koordynować chociażby dostawy lub prace nocne w moim sklepie. Nie muszę biegać z dokumentami do ochrony czy zarządcy centrum – to ogromne ułatwienie.
O!Zoo – Maciej Nowaczyk

Power BI – pozwala monitorować online kluczowe wskaźniki efektywności centrum handlowego. Wygodnie, korzystając z telefonu można sprawdzić frekwencję, obroty czy inne dane dla każdego obiektu. Aplikacje te tworzą spójny, kompletny mechanizm służący do komunikacji i raportowania, łącząc jednocześnie sprawnie i wygodnie naszych partnerów biznesowych.