Compliance

Pewny partner w biznesie.
W METRO PROPERTIES wierzymy, że etyczne, zgodne z prawem i zasadami prowadzenie biznesu to duża wartość dla naszej organizacji, pracowników, partnerów biznesowych i społeczeństwa.

W codziennej pracy kierujemy się zasadami postępowania zdefiniowanymi w Programie Compliance, na który składa się zestaw reguł i procedur, jasno opisujących czym dla nas jest "fair play".

Jego podstawą są nasze Zasady Biznesowe:

  • unikamy i rozwiązujemy konflikty interesów,
  • nie oferujemy i nie wręczamy korzyści,
  • nie żądamy i nie przyjmujemy korzyści,
  • właściwie postępujemy z informacjami firmowymi,
  • przestrzegamy Prawa ochrony konkurencji,
  • jesteśmy organizacją wielokulturową, zapewniającą równe szanse i tolerancję dla wszelkiej odmienności - nikogo nie dyskryminujemy,
  • przestrzegamy godziwych warunków pracy,
  • przestrzegamy obowiązującego prawa i procedur firmy.

Wszyscy nasi pracownicy w pierwszych dniach pracy poznają obowiązujące procedury i zasady. Regularne szkolenia pomagają nam utrzymać wysoką kulturę Compliance we wszystkich obszarach naszej działalności, a kultura feedbacku i reagowania na nieprawidłowości pozwala nam każdego dnia poprawiać i udoskonalać nasze działania. Dla pracowników oraz partnerów biznesowych stworzyliśmy system raportowania zaobserwowanych nieprawidłowości. Link do platformy umożliwiającej anonimowe zgłoszenie znajduje się pod linkiem: METRO Compliance Reporting System.

Agnieszka Saternus- Kozłowska,
Dyrektor Działu Personalnego / Compliance Officer

Compliance to nie tylko działanie zgodnie z przepisami prawa i najlepszymi praktykami biznesowymi. To postępowanie zgodnie z wartościami, które czynią nas wiarygodnym partnerem dla naszych pracowników, kontrahentów, ale i społeczności lokalnych