Zarządzanie środowiskiem i infrastrukturą techniczną

W podejmowanych działaniach kierujemy się społeczną odpowiedzialnością biznesu, w szczególności w obszarze ochrony środowiska.

W podejmowanych działaniach kierujemy się społeczną odpowiedzialnością biznesu, w szczególności w obszarze ochrony środowiska. Dbamy, aby zarówno nasze inicjatywy, jak i usługi, wpisywały się w realizację celów zrównoważonego rozwoju SDGs, dzięki czemu jesteśmy partnerem wiarygodnym, który pozytywnie wpływa na wizerunek Klienta jako firmy odpowiedzialnej i przyjaznej środowisku.

Zapewniamy kompleksową organizację i koordynację usług z zakresu Facility Management.

Nasze kluczowe kompetencje koncentrują się na 5 obszarach:

  • utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni,
  • utrzymania instalacji technicznych,
  • gospodarki odpadami,
  • ochrony środowiska,
  • zakupu i dostawy mediów.

Elżbieta Urbańczyk, Dyrektor Działu Zarządzania Środowiskiem i Infrastrukturą Techniczną

Zaangażowanie, odpowiedzialność i partnerski dialog - to nasza dewiza. Efektem takiego podejścia jest realizacja usług utrzymania nieruchomości w sposób operacyjnie skuteczny i efektywny kosztowo.
Twój kontakt

Elżbieta Urbańczyk

Dyrektor Działu Zarządzania Środowiskiem i Infrastrukturą Techniczną

+48 22 500 0060