Asset & Development

Partnerzy biznesowi METRO PROPERTIES czerpią korzyści ze współpracy z działem Asset & Development polegające na pełnej kontroli procesu planowania i implementacji inwestycji.

Stałe monitorowanie kosztów i ścisłe przestrzeganie budżetów gwarantuje przejrzystość inwestycji i bieżącą kontrolę działań. Dysponujemy know-how i doświadczeniem w realizacji inwestycji budowlanych. Doskonale znamy procedury administracyjne i dysponujemy zaangażowanym zespołem specjalistów.

Zakres usług obejmuje:

  • przygotowanie nieruchomości pod kątem przyszłego rozwoju (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wstępny budżet, finalny budżet, koncepcje, przygotowanie rozwiązań komunikacyjnych, przeprowadzenie procedur administracyjnych m.in. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgodnienia z gestorami mediów, etc),
  • realizację projektów developmentowych – przygotowanie procesu budowlanego oraz nadzór nad jego przebiegiem,
  • Optymalizację nieruchomości pod kątem wielkości i funkcji,
  • przygotowanie, organizację i prowadzenie przetargów na prace projektowe i budowlane,
  • nadzór merytoryczny nad umowami projektowymi i budowlanymi,
  • odbiory i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazanie obiektu do eksploatacji,
  • wsparcie negocjacyjne i działania mające na celu podniesienie wartości nieruchomości.

Rafał Grzeszek, Dyrektor Działu Asset
Management & Development

Celem Działu Development jest ustanawianie standardów w architekturze komercyjnej, zarówno w zakresie planowania, sposobu i tempa budowy obiektów, ale również ich wymiaru estetycznego.
Twój kontakt

Rafał Grzeszek

Dyrektor Działu Asset
Management & Development

+48 22 500 00 80