Badania i analizy

Dział Badań i Analiz Rynku oferuje wsparcie decyzyjne zarówno w obszarze rynku, jak i wewnątrz portfela zarządzanych obiektów oraz konsumentów.

Stosowane techniki badawcze są zawsze starannie dopasowywane do projektu. Takie podejście pozwala również na wykorzystanie metodologii mniej standardowych, ale przynoszących konstruktywne wnioski, jak badania biometryczne, neuromarketingowe czy etnograficzne. Dobór odpowiednich narzędzi gwarantuje obiektywny i bezstronny materiał - kluczowy element w procesie podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych i zarządczych.

Posiadamy również własną unikalną bazę danych obejmującą tysiące rekordów z rynku nieruchomości handlowych.

Nasze usługi to:

  • analiza makro i mikroekonomiczna,,
  • analiza szczegółowa na potrzeby planowanych lokalnych inwestycji,
  • jakościowe i ilościowe badania klientów,
  • badania biometryczne, neuromarketingowe i etnograficzne klientów,
  • badania marketingowe wspierające wybór strategii i komunikacji marketingowej,
  • badania opinii najemców,
  • monitoring branży w kraju i Europie.

Danuta Kowalska, Dyrektor Działu Badań i Analiz

Posiadamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie, mamy wypracowane metody, które, dodatkowo wsparte narzędziami analitycznymi, są szczególnie przydatne w analizie lokalizacyjnej.
Twój kontakt

Danuta Kowalska

Dyrektor Działu Badań i Analiz

+48 22 500 0053